En mangfoldig arbejdsplads

Hverdagen hos os

Vi beskæftiger en lang række faggrupper, der har vidt forskellige opgaver og hverdage. 

Men en ting er sikkert - uanset om du er ingeniør, kunderservicemedarbejder, økonom eller smed, så er din hverdag spændende og udfordrende, og du vil være omgivet af engagerede kollegaer, der brænder for at løse deres opgaver.

Fag og opgaver

Her er et udsnit af de jobtyper og profiler, vi har i virksomheden. 

Ingeniører og maskinmestre

Vi beskæftiger en lang række ingeniører og maskinmestre både på vores hovedkontor i Viborg og på vores driftscentre i Stenlille og i Skærbæk. 

Opgaverne er mangeartede, men fælles er, at du som ingeniør eller maskinmester arbejder for forsyningssikkerhed, sikker levering og grøn omstilling.

Kundeservicemedarbejdere

Vi har over 400.000 kunder. De får afregninger, de flytter og de skifter gasleverandør. Og selvom vi har digitaliseret en stor del af vores kundesupport, så er der fortsat behov for medarbejdere ved telefonerne. Kundesupporten besvarer både telefoniske og skriftlige kundehenvendelser og stræber efter at give en god og kompetent kundeservice.

Lige nu har vi kundeservicefunktioner i både Viborg, Søborg og Stenlille.

Jurister

Vi har mange projekter og problemstillinger, der kræver juridisk bistand og kompetencer. Der er opgaver inden for anlæg  og projektering, der er indkøbsopgaver og der er inddrivelsesforretninger. 

Vi indgår store og komplekse kontrakter med gasleverandører, og vi er dialog med lodsejere og kommuner i forbindelse med rørlægning med mere. 

Vores gruppe af jurister tilhører primært hovedkontoret i Viborg, men løser også opgaver i tilknytning til vores driftscentre.

Driftsteknikere

Vores udkørende tekniske personale varetager alle opgaver i forbindelse med tilslutning af nye kunder og drift og vedligehold af gasnettet.

Vores driftsteknikere findes på alle vores lokationer, hvor de får støtte af vores driftssupport, som varetager henvendelserne fra vores kunder og leverandører.

Læs mere om de forskellige jobtyper for teknikere

It-specialister

Med tre sammenlagte selskaber står vi over for nogle spændende og udfordrende opgaver på it-siden. Vi skal vælge og udvikle ny it-infrastruktur, vi skal samkøre forskellige it-systemer, og vi skal understøtte den fortsatte digitalisering af virksomheden.

Vores it-funktion holder til på hovedkontoret i Viborg, men vi løser en lang række support-opgaver for vores kollegaer på lokationerne rundt om i landet.

Økonomer og markedsanalytikere

Virksomheden består af en række juridiske enheder, vi har en samlet omsætning på 1,4 milliarder, og vi er forpligtiget til at aflevere regulatoriske regnskaber. Alt dette og meget andet gør, at vores gruppe af økonomer og markedsanalytikere er stor og velfungerende. 

Gruppen vil i fremtiden være samlet på hovedkontoret i Viborg, så der fremover vil være tæt samarbejde på tværs af de enkelte funktioner.

Administrative funktioner

Vi beskæftiger en stor gruppe medarbejdere, som løser administrative opgaver, fx inden for det tekniske område, inden for kundeafregning, økonomi, HR og i sekretariatsfunktioner.

Vi har administrative medarbejdere på alle lokationer rundt om i landet.

Ledige stillinger