Gastekniker

Et job i marken

Medarbejder i marken

Som gastekniker er du del af et team, som servicerer ledningsnet og installationer i et geografisk område med udgangspunkt i din bopæl. 

Et job som gastekniker er meget selvstændigt og med stor frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og hverdagen. 

Som gastekniker indgår du i en vagtordning med vagt ca. hver 4.-6. uge.

Arbejdsopgaverne

Arbejdet som gastekniker spænder bredt, og opgaverne bliver sammensat efter din faglige uddannelse og praktiske erfaring.

Vi lægger en uddannelses- og oplæringsplan med kurser, sidemandsoplæring og sparring med faglige ansvarlige og kollegaer. Og vi tilbyder løbende mulighed for videreuddannelse inden for fagområdet.

Ledige stillinger

Fire jobtyper

Tekniker på fordelingsnettet (stålnet) og Måler-/Regulatorstationer

 • Drift, vedligehold og renovering af måler-/regulatorstationer (MR-stationer)
 • Anlæg, drift og vedligehold af biogaskompressorer
 • Drift og vedligehold af fordelingsnettet herunder omlægning og tilsyn med stålledninger samt Ventilinspektion, lækagesøgning og patruljering
 • Indgå i vagtberedskab

Tekniker på distributionsnettet (plastnet)

 • Anlæg, drift, vedligehold af distributions- og stikledninger – herunder omlægning og frakobling af ledninger samt ventilinspektion og lækagesøgning
 • Indmåling af ledninger og ledningspåvisninger
 • Indgå i vagtberedskab

Tekniker på villainstallationer iht. Gasreglement A

 • Myndighedstilsyn på ændrede og nye installationer
 • Drift og vedligehold af målere og regulatorer
 • Rådgivning om tekniske naturgasløsninger
 • Indgå i vagtberedskab

Tekniker på erhvervsinstallationer (større installationer, erhverv, industri og proces) iht. Gasreglement B

 • Myndighedstilsyn på ændrede og nye installationer
 • Drift og vedligehold af målere, regulatorer og fjernaflæsningsudstyr
 • Rådgivning om tekniske naturgasløsninger
 • Indgå i vagtberedskab