Når tre bliver til en

Fra tre til et selskab

Gasnettet er en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Derfor blev det politisk besluttet i 2016, at ejerskab, drift og vedligehold af den del af gasnettet, der tilhørte DONG Energy, skulle varetages af et statsligt selskab. Det betød, at Dansk Gas Distribution (DGD) blev etableret i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy og solgt til det statsejede transmissionsselskab Energinet.

I efteråret 2016 vedtog den daværende regering en ny forsyningsstrategi. Strategien indeholdt blandt andet en beslutning om, at den danske gasdistribution skulle samles i ét fælles statsligt selskab.

Derfor opkøbte Energinet det kommunalt ejede distributionsselskab, NGF Nature Energy, som blev lagt sammen med DGD i maj 2018.

I april 2019 overtog Energinet ejerskabet af HMN Gasnet, som også var et kommunalt ejet selskab, således at det samlede ejerskab af gasnettet nu er samlet under Energinet.

Pr. 1. oktober sammenlægges HMN Gasnet med DGD, og målsætningen om, at gasnettet skal ejes og drives af en statslig virksomhed, er dermed nået.

Danmark i balance

Nyt hovedsæde i Viborg

De oprindelige tre distributionsselskaber har haft til huse på en række lokationer rundt om i Danmark.

I forbindelse med udflytning af statens arbejdspladser er der truffet politisk beslutning om, at det nationale gasdistributionsselskab skal have hovedsæde i Viborg og et driftscenter i Stenlille. Derudover skal selskabet have et driftscenter i Trekantsområdet, som kan servicere i Region Syddanmark.

Vi forventer, at sammenlægning og udflytning af arbejdspladser er gennemført pr. 1. september 2020.