Selskabsoplysninger

Hjemstedsadresse:
Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Kontoradresser:
Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia
Ørbækvej 260, 5220 Odense
Merløsevej 1C, 4296 Nyrup
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg

Selskaber:
Evida Holding A/S
CVR 37926671

Evida Nord A/S
CVR 37270024
www.gasnet.dk

Evida Syd A/S
CVR 27210406
www.dgd.dk

Evida Fyn A/S
CVR 29214824
www.dgd.dk

Evida Service Nord A/S
CVR 40318941

Evida Service Syd A/S
CVR 39315130