Grønt, sikkert og effektivt

Vision & ambition

Evida er den nationale gasdistributør i Danmark

 • Vi designer, bygger, vedligeholder og driver gasdistributionsnettet i Danmark.
 • Vi transporterer energi i gasform til slutkunderne på vegne af gasleverandørerne.
 • Vi distribuerer gas fuldstændig sikkert.
 • Vi er garant for at distributionsnettet har den fornødne kapacitet til at transportere gassen effektivt ud til slutkunderne 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
 • Vi bidrager til udvikling af grønne gasser og nye gasanvendelser.
 • Vi er en objektiv og uafhængig ekspert på gasområdet.

Vores vision

Hver dag arbejder vi med at designe, vedligeholde og udbygge gassystemet, der vil gøre det muligt at bruge vedvarende energi til alt.

Vores mission

Vi leverer sikker og stabil forsyning af gas og bidrager aktivt til den grønne omstilling - til gavn for vores kunder og for samfundet.

Bliv en del af en stor virksomhed

Vores virksomhed i tal

 • Vi har 400.000 gaskunder - boliger, virksomheder, industri,  kraftvarme og gastankstationer
 • Vi ejer og vedligeholder 18.300 km gasrør i hele landet
 • Vi leverer årligt 2,4 mia. m3 gas 
 • Vores årlige omsætning er 1,4 mia. kroner
 • Vi er 430 ansatte

Vores hovedkontor ligger i Viborg, hvor vi også har et regionalt driftscenter. Derudover har vi driftscentre i Stenlille og i Skærbæk.

Vores driftscentre er udgangspunktet for vores tekniske og udkørende personale. De tilslutter nye kunder, biogasanlæg og gastankstationer og gennemfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver på gasnettet.