Grøn dansk forsyningssikkerhed

Grøn dansk forsyningssikkerhed

CO2-udledningen skal ned, og temperaturstigningerne skal standses.

Som en af verdens grønneste nationer har vi et særligt ansvar for fortsat at løfte barren og gå forrest i den grønne omstilling. Og sikre mest mulig omstilling for pengene hurtigst muligt.

Evida udvikler og vedligeholder hele Danmarks gasdistribution, og vi har et særligt ansvar for at bidrage til omstillingen. Vi giver adgang til CO2 neutral grøn gas, forsyningssikkerhed og energilagring. Og vi effektiviserer løbende hele Danmarks gasnet.

Så det danske samfund ikke går i stå, når vinden ikke blæser. Så lyset ikke slukker, når solen går ned.

Der findes ingen simple løsninger på de komplekse klimaproblemer, men med 18.000 km. af Europas grønneste gasnet solidt plantet i den danske muld, er gasnettet et afgørende element for at lykkes med en effektiv grøn omstilling af Danmarks energiforsyning.

Tilslutning af private og erhverv

Som nationalt distributionsselskab er det os, der varetager opgaven med at tilslutte nye kunder til det danske gasnet.

Private boliger og boligforeninger kan med fordel skifte fra oliefyr eller el-paneler til gas. Ligger boligen eller ejendommene i et område med gasnet, kontakter boligejeren eller installatøren vores selskab med henblik på en tilslutning.

Herefter sørger vi for at levere den gas til boligen, som forbrugeren har købt af en gasleverandør.

Besparelser for erhvervslivet

Mange både små og store virksomheder kan spare penge på deres energiforbrug ved at skifte til gas. Gassen kan bruges både til proces og rumopvarmning.

Offentlige virksomheder, som for eksempel skoler, plejehjem med videre kan også opnå besparelser ved at skifte til gas.  

Installatører og energirådgivere kan beregne, hvor stort et besparelsespotentiale, der er ved at skifte til gas for den enkelte virksomhed.

Vores opgave er i den forbindelse at beregne tilslutningsomkostninger, dimensionere stikledning og levere gassen sikkert og stabilt efterfølgende. Gassen købes på det frie marked, mens leveringen altid vil blive varetaget af os.

Drift og vedligehold

Vi ejer og driver mere end 18.000 kilometer distributionsnet, som er vidt forgrenet over hele landet. Gasnettet blev etableret tilbage 1980-erne og har kostet cirka 55 milliarder kroner. Det har en restlevetid på minimum 50 år.  Nettet er billigt at vedligeholde, og derfor er netop denne infrastruktur en vigtig faktor i Danmarks grønne omstilling.

Ved at sikre et vedvarende vedligehold og begrænset udvidelse kan vi bruge gasnettet til forsyning af grønne gasser i mange år fremover.