mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Hvis du som virksomhed skal rapportere dit CO2 aftryk, skal du kende to ting:

  • Emissionfaktoren
  • Dit gasforbrug

Emissionsfaktoren opdateres årligt af Energinet og udgør emissionsfaktoren for naturgas.

  • Emissionfaktoren for 2023: 2,2627 kg CO2/m3

Gasforbruget finder du på selvbetjeningen Mit Evida.

 

Du udregner dit CO2-aftryk ved hjælp af denne formel:

Dit gasforbrug x emissionsfaktor = CO2e​

 

Eksempel

Hvis dit gasforbrug er 245 nm3 og emissionsfaktoren er 2,2627, vil dit regnestykke se således ud:

245*2,2627 = 554 kg CO2e

Her vil CO2-aftrykket dermed være 554 kg CO2e

 

Oprindelsesgarantier

Hvis man køber oprindelsesgarantier/biogascertifikater hos sin gasleverandør (altså et bevis på, at den gas, man bruger, er biogas) for enten dele eller hele sit forbrug, må man modregne dette i sit CO2-aftryk.

Køber man ikke oprindelsesgarantier/biogascertifikater skal man opgøre sit forbrug som værende naturgas. Det gælder også, selvom en andel af den fysiske gas i ledningsnettet er biogas.

Alle kan købe oprindelsesgarantier/biogascertifikater og dermed indregne den klimagevinst, der er i at bruge biogas frem for naturgas. Ordningen med oprindelsesgarantier administreres af Energinet.

 

Emissionsfaktoren

​Emissionsfaktoren udregnes af Energinet og udgør emissionsfaktoren for naturgas. Den opdateres årligt.

CO2 ækvivalent

For at man kan sammenligne CO2 udledning på tværs af drivhusgasser, er det vigtigt at det måles i samme enhed. Enheden for dette hedder CO2e, som står for CO2 ækvivalent. Ordet "ækvivalent" refererer til noget, der har samme værdi eller effekt som noget andet. Hvis to ting er ækvivalente, betyder det, at de kan erstatte hinanden uden at ændre resultatet eller virkningen.​

Herunder finder du tidligere års emissionsfaktor.

Årstal Emissionsfaktor
2023 2,2627
2022 2,2326
2021 2,1966
2020 2,1986

 

Evidas efterlevelse af ESG-krav

Læs mere om, hvordan Evida som leverandør efterlever ESG-kravene i FN's Global Compact, som Evida er del af, her.

Evida ESG

Bæredygtighed i Evida

Evida tager ansvar og arbejder aktivt med bæredygtighed (ESG). Evida vil bidrage til et miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt samfund.

Læs mere
Forside Bæredygtighedsprogram (1)
BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler