mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gas er inde i en rivende udvikling. Den gas, vi sender ud til kunderne, er under forandring i takt med, at vi tilslutter flere biogasanlæg rundt om i landet. Andelen af grøn gas i første halvår 2023 til 35 procent af gasforbruget i gasdistributionsnettet. Med den stigende biogasproduktion og et markant faldende gasforbrug er det realistisk, at hele det danske gasforbrug i 2030 fysisk kan være dækket af danskproduceret biogas.

Det danske gassystem kan med sine 20.000 km rør medvirke til at forbinde hele Danmark effektivt med energi, da gasnettet er den infrastruktur, der kan flytte mest energi hurtigst og billigt.

Læs mere om gasnettets rolle i fremtidens energisystem

Langsigtet Udviklingsplan (LUP)

Evidas første LUP identificerer de væsentligste behov og belyser de økonomiske og planlægningsmæssige konsekvenser og udfordringer, som selskabet står over for. Evidas LUP skal således gøre selskabet klar til
at håndtere den udvikling og de behov, som vi kigger ind i frem mod 2030.

Det følger af gasforsyningsloven, at Evida hvert 4. år skal udarbejde en Langsigtet Udviklingsplan (herefter: LUP), som har til formål at beskrive det fremtidige behov for distributionskapacitet og udvikling
i distributionssystemet i Danmark.

Læs LUP'en her

Power2X – et teknologisamspil i det samlede energisystem

Gas fremstillet ved termisk forgasning og elektrolyse er nogle af teknologier, der forskes i, med henblik på at vi på sigt kan udnytte det store potentiale for flydende brændsler dannet ved hjælp af forgasning, elektrolyse eller i en kombination.

Fordelen ved teknologierne er, at de har potentiale og kapacitet til at levere store mængder energi, som efterfølgende kan sendes ind og lagres i gasnettet, anvendes til transport, processer og til el- og varmeproduktion i perioder, hvor solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Læs mere om fremtidens grønne gasser

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler