mail telefon tilmelding
Gå til indhold

4 gange om året aflæser du din gasmåler. Aflæsningen bliver brugt til at opgøre dit forbrug det seneste kvartal og til at fastsætte din acontoregning for næste kvartal.

Du indtaster aflæsninger via Mit Evida – følg linket, vi har sendt dig.

Det kan du med fordel gøre

Tilmeld dine regninger Betalingsservice

Tilmeld din regning fra Evida til Betalingsservice - det kan du nemt gøre på Mit Evida eller via din bank.

  • Dine regninger bliver betalt automatisk og til tiden
  • Du sparer de 49 kr., det koster at betale regningen til Evida via et indbetalingskort
  • Du har altid overblikket over dine regninger og dit forbrug på Mit Evida.

Sæt penge af til de kolde måneder

De fire regninger om året fra Evida har forskellig størrelse, fordi du bliver afregnet for dit faktiske forbrug hvert kvartal.

Du får derfor små regninger i de varme måneder, hvor du ikke bruger meget gas, og større regninger i de kolde måneder, hvor du bruger meget gas.

Den opgørelse og acontorate, du får til afregning i november, vil derfor være større end de foregående regninger, fordi den dækker kolde måneder. 

Samlet set vil dit årlige forbrug, og det du skal betale, være det samme som med den tidligere afregningsmodel.

Se længere nede på siden, hvordan dit forbrug bliver fordelt over året og dine regninger.

Hold øje med dit forventede årsforbrug

For at undgå overraskelser, er det en god idé at holde øje med det forventede årsforbrug, som fremgår af din regning fra Evida, og som du også kan finde på Mit Evida.

Det forventede årsforbrug bliver brugt til at beregne dine acontorater. Når du aflæser hvert kvartal, bliver dit forventede årsforbrug justeret hvert kvartal ud fra din aflæsning. Særligt hvis du slukker for gasfyret om sommeren, kan det betyde, at dit forventede årsforbrug bliver justeret ned på den kommende acontorate.

Er det forventede årsforbrug på regningen for lavt i forhold til, hvad det plejer at være? Kontakt Evidas kundeservice for at få det justeret, så du ikke skal efterreguleres meget senere på året.

Mere om kvartalsvis aflæsning og afregning

Opgørelse og acontorate

Hvert kvartal modtager du en opgørelse og en acontorate:


Fordeling af dit forbrug over året

Dine acontorater har forskellig størrelse, fordi de dækker det forventede forbrug i et bestemt kvartal. 

Vi bruger mest gas om vinteren, når det er koldt, og mindst om sommeren når det er varmt. Derfor vil dine acontorater i den kolde del af året være større end i den varme del. Det giver det samme på årsbasis.

Fordeling af forbruget over året:

Aconto januar-marts, dækker 42% af forbruget
Aconto april-juni, dækker 18% af forbruget.
Aconto juli-september, dækker 8% af forbruget
Aconto oktober-december, dækker 32% af forbruget

Få en vejledende beregning af dine regninger

Indtast dit postnummer og dit forventede årsforbrug i beregneren, og få en vejledende beregning af dine regninger fra Evida.

Vigtigt!

  • Beregningen er KUN vejledende.
  • Beregningen gælder kun regningen fra Evida (distribution og afgifter). Du får også en regning fra din gasleverandør for selve gassen.
  • Du finder det forventede årsforbrug for din seneste regning fra Evida.
  • Vær opmærksom på, at dit forventede årsforbrug bliver beregnet på ny hvert kvartal, når du har afleveret en aflæsning til Evida. Dit forventede årsforbrug kan altså ændre sig i løbet af året.
  • Beregneren kan kun bruges af privatkunder.

Lav beregning


Hvornår skal du aflæse og betale?

Du skal aflæse i juni, september, december og marts. Måneden efter din aflæsning får du en opgørelse og acontorate til betaling den 6. i næste måned:

Ud over regningen fra Evida får du også en regning fra din gasleverandør, hvor du betaler for selve gassen. 

Se, hvad du betaler for og til hvem 


Spørgsmål og svar

Kan jeg vælge at aflæse mit gasforbrug og få det opgjort hvert år eller hver måned i stedet?

Nej, det ligger fast, at du fra juni 2023 skal aflæse dit gasforbrug og får det opgjort en gang hvert kvartal.

Se de nye distributionsbetingelser

Får jeg besked, når det er tid at aflæse?

Ja, vi sender dig en besked på sms, mail, e-Boks eller et fysisk aflæsningskort, når det er tid til at aflæse.

Log ind på Mit Evida og tjek, om vi har dine kontaktoplysninger.

Hvad sker der, hvis jeg ikke aflæser gasmåleren?

Så skønner vi dit gasforbrug for kvartalet. Det gør vi ud fra dit forventede forbrug og den andel af forbruget, som normalt ligger i den periode.

Vær opmærksom på, at vi kan sende en tekniker ud at lave en kontrolaflæsning af din gasmåler for din regning, hvis vi må skønne dit forbrug flere gange i træk.

Hvorfor skal jeg aflæse oftere?

Med fire årlige aflæsninger og opgørelser vil dine betalinger i løbet af året stemme bedre overens med dit faktiske forbrug.  I en tid, hvor gaspriserne svinger mere end før, og hvor mange sparer på energien, har en bedre sammenhæng mellem regninger og faktisk forbrug været efterspurgt af mange kunder.

Hvor skal jeg indtaste min aflæsning?

Du indtaster aflæsninger via Mit Evida – følg linket, vi har sendt dig.

Hvordan aflæser jeg gasmåleren?

Find information om, hvordan du aflæser din gasmåler her.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler