mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida har det overordnede ansvar for det danske gasdistributionssystem. Evida har en robust driftsøkonomi baseret på organisering med regulerede selskaber og et serviceselskab.

I de kommende år vil Danmarks gasforbrug ændre sig markant. Husholdningskunderne vil blive frakoblet, de energitunge virksomheder vil bruge mere gas, og biogasproduktionen vil være stærkt stigende.
Det stiller en række nye krav til Evidas gasinfrastruktur, som ikke tidligere er set nogen steder i verden.

Som ejer af gasdistributionsinfrastrukturen i Danmark vil Evida tilpasse, udbygge og optimere driften af gassystemet, så infrastrukturen er klar til fremtidens energisystem med 100 % biogas, som fortsat skal sikre forsyningssikkerheden i det danske energisystem.

Samtidig gør Evida klar til at distribuere brint og CO2, så det danske PtX-potentiale bliver indfriet.

Evidas koncernstrategi


Vision & mission

Vores vision 
Sikker grøn omstilling med stabil gasforsyning.

Vores mission 
Evida er hele Danmarks gasdistributionsselskab som med effektive og grønne løsninger forbinder producenter med aftagere af rørført gas.

Vi arbejder for omstillingen til grøn energi og agerer proaktivt for at sikre konkurrence-og bæredygtige løsninger.

Det gør vi til gavn for klimaet, vores kunder, ejer og samfundet.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler