Evida - Vi er Danmarks nye gasdistributør

Læs mere om det nye selskab
21. januar 2020

Mere grøn gas med nyt gasnet til Lolland og Falster

Roeaffald, husdyrgødning og madaffald kan blive fremtidens energikilde til sukker-produktion og andre industrier på Lolland og Falster. Nordic Sugar har længe efterlyst biogas til brug for sukkerproduktionen, og derfor har de statslige virksomheder Ener-ginet og Evida i samarbejde med Nature Energy og SEAS-NVE samt Lolland og Guld-borgsund Kommune netop søsat et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for grøn omstilling baseret på lokal biogas.

Læs mere her
20. september 2019

Mere grøn gas i det danske gasnet

Danmark er nået længere end vores europæiske naboer, når det kommer til at omstille til et grønt gassystem. 10 pct biogas i nettet i 2018 – 20 pct i 2021, stigende til 30 procent i 2023.

Læs mere her
Karriere

Vil du med på rejsen?

Find dit næste job her