Kunde hos Evida - det tidligere HMN GasNet og Dansk Gas Distribution

HMN GasNet og Dansk Gas Distribution er blevet lagt sammen til et samlet nationalt gasdistributionsselskab.

Nu hedder vi Evida.

Du vil begynde at se navnet Evida på dine afregninger, på Betalingsservice og en række andre steder, efterhånden som vi får ændret både navn og logo. Men dine aftaler og vilkår vil fortsætte uændrede.

Du vil fortsat kunne kontakte os på det samme telefonnummer og skrive til os på den samme mailadresse, som du hidtil har benyttet. Og din selvbetjeningsportal vil også forblive uændret indtil videre.

kontakt os på gasnet.dk/kundeservice

kontakt os på dgd.dk/kundeservice