Nyheder

Mere grøn gas med nyt gasnet til Lolland og Falster

Roeaffald, husdyrgødning og madaffald kan blive fremtidens energikilde til sukker-produktion og andre industrier på Lolland og Falster. Nordic Sugar har længe efterlyst biogas til brug for sukkerproduktionen, og derfor har de statslige virksomheder Ener-ginet og Evida i samarbejde med Nature Energy og SEAS-NVE samt Lolland og Guld-borgsund Kommune netop søsat et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for grøn omstilling baseret på lokal biogas.

Læs mere

Velkommen til Evida – det nye landsdækkende gasdistributionsselskab

HMN GasNet og Dansk Gas Distribution er lagt sammen til et nationalt selskab. Det nye selskab hedder Evida og får hovedsæde i Viborg.

Læs mere

Mere grøn gas i det danske gasnet

Danmark er nået længere end vores europæiske naboer, når det kommer til at omstille til et grønt gassystem. 10 pct biogas i nettet i 2018 – 20 pct i 2021, stigende til 30 procent i 2023.

Læs mere

Ny hjemmeside

Velkommen til det kommende fælles gasdistributionsselskabs nye hjemmeside

Læs mere