mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Fra sommeren 2023 skal gaskunderne aflæse gasmåleren fire gange om året i stedet for én. Det betyder, at gasforbruget bliver gjort op hvert kvartal, og dermed får kunderne en bedre sammenhæng mellem forbrug og regninger over året.

De høje gaspriser sidste år gjorde, at mange kunder sparede på gassen. En besparelse de normalt først ville få glæde af ved årsopgørelsen i foråret. Derfor valgte Evida at tilbyde kunderne en frivillig, ekstraordinær aflæsning i december, så kunderne hurtigere kunne få effekt af deres besparelser. Nu bliver aflæsning af gasforbruget hvert kvartal en permanent ordning.

"Vi vil meget gerne imødekomme kundernes ønske om en bedre sammenhæng mellem forbrug og regninger i løbet af året. Derfor har vi arbejdet målrettet på at kunne tilbyde kvartalsvis opgørelse af gasforbruget, og vi glæder os over, at det bliver indført fra sommeren 2023," siger Sune Holm, driftsdirektør i Evida.

Første gang, kunderne skal aflæse gasmåleren efter den nye model, er den 30. juni. Aflæsningen bliver brugt til at opgøre gasforbruget i det kvartal, som er gået. Samtidig bliver aflæsningen brugt til at justere det forventede forbrug til brug for en acontorate for det kommende kvartals forbrug.

Måledata fra kundernes aflæsninger bliver delt med gasleverandørerne, så de også har mulighed for at lave hyppigere opgørelser af deres del af regningen, som dækker selve gassen. Evidas del af regningen dækker distribution af gassen og afgifter til staten.

Fakta

  • Evida sender en besked direkte til kunderne, når det er tid at aflæse gasmåleren.
  • Kunderne aflæser én gang i kvartalet og får efterfølgende en opgørelse for kvartalet sammen med en acontorate for det næste kvartal.
  • Acontoraterne får forskellig størrelse, fordi de nu dækker det forventede forbrug i et bestemt kvartal. Vi bruger mest gas om vinteren, når det er koldt, og mindst om sommeren når det er varmt. Derfor vil acontoraterne i den kolde del af året være større end i den varme del. Det giver det samme på årsbasis.
  • Ovenstående er betinget af endelig godkendelse fra Forsyningstilsynet, som forventes i denne uge.

Læs mere 

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler