mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida vil bidrage til et miljømæssigt bæredygtigt samfund, og derfor arbejder vi aktivt med indsatser for miljøområdet.

Sikker forsyning

Forsyningssikkerhed og den generelle sikkerhed på Evidas gasnet er fundamentet for vores forretning. Samtidigt er det vores største ansvar over for samfundet. Derfor er sikker forsyning defineret som én af Evidas indsatser inden for bæredygtighedsarbejdet.

Evida arbejder dagligt på at forberede infrastrukturen, så den er klar til de forandringer, energisystemet står over for. Det gælder blandt andet et faldende gasforbrug, øget mængde biogas og et behov for yderligere balancering af systemet som følge heraf.

Evidas mål

 • At sikre en oppetid på distributionsnettet på 99,99 %
  ( oppetiden beskriver, hvor stor en procentdel af tiden gassystemet er i drift i forhold til antallet af kunder)
 • Responstid på under én time for alle opkald vedrørende overgravninger og gaslugt

 

Grøn omstilling af gasnettet

Evida udfaser naturgas til fordel for biogas og gør klar til distribution af CO2 og brint. Når de første strækninger af rørført CO2- og brintinfrastruktur er anlagt, går vi med andre ord fra ét gassystem til tre.

Evidas mål

 • Understøtte den politiske målsætning om konverteringen af naturgas til biogas
 • Være den førende CO2-distributør i Danmark
 • Gøre klar til distribution af brint

Andel af biogas i distributionsnettet

Produktionen af biogas har i 2023 skånet atmosfæren for cirka 1,452 mio. t CO₂.

Kilde: Evidas årsrapport 2023

CO2-reduktion - metantab og energioptimering

Evida arbejder for et klimaneutralt og bæredygtigt samfund. Evida skal som virksomhed driftes med den mindst mulige klima- og miljøpåvirkning, hvilket indebærer, at Evida energioptimerer driften og samtidigt reducerer metanemissioner.

Målet er, at Evida er en klimaneutral virksomhed i 2050. For at opnå dette arbejder vi blandt andet gennem to spor for CO2-reduktion:

 1. Reduktion af metanemission fra distributionsnettet
 2. Energieffektivisering i vores drift

Evidas mål

 • Evida vil være en klimaneutral virksomhed i 2050 i scope 1 og 2.
  Det betyder blandt andet, at vi har følgende delmål:
  • Evida vil mindske metanudslip med 30 % inden 2030
  • Evida vil være CO2 neutrale i energiforbrug til distributionsnettet i 2025
  • Evida vil have en CO2 neutral virksomhedsdrift i 2030 i scope 1 og 2 ekskl. metantab på distributionsnettet.

Derudover arbejder Evida kontinuerligt på at øge datagrundlaget og dataindsamling for scope 3 emissioner.

 

Skal din virksomhed beregne sit CO2-aftryk? Så læs mere her.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler