mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida arbejder målrettet for en sikker, god og tryg arbejdsplads for medarbejderne.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

For Evida er arbejdsmiljø og sikkerhed en topprioritet. Vi har fokus på at skabe et proaktivt arbejdsmiljø, med en forebyggende sikkerhedskultur, hvor alle arbejder sikkert.

VisionZero er en strategi for ulykkesforebyggelse, som Evida arbejder med, for at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. Arbejdet med Vision Zero-strategien skal sikre en systematisk og vedholdende tilgang samt implementering af indsatser, der øger det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Sikkerhed er en topprioritet for Evda, og derfor er målet at have en VisionZero-score på 4,0 (på en skala fra 0-5)

Arbejdsulykker

Evidas mål er, at der ikke skal ske nogen arbejdsulykker, derfor har vi et mål for Lost Time Injury Frequency (LTIF) er 0. LTIF refererer til antallet af arbejdsulykker, som sker på arbejdspladsen, og som resulterer i en medarbejders manglende evne til at arbejde den næste hele arbejdsdag. Evida løbende undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, gennem vores daglige aktive arbejde med målsætningerne i vores bæredygtighedsprogram.

Evidas fokus på gode vilkår og arbejdsforhold gælder ikke kun for egne medarbejdere, men også for medarbejdere i vores værdikæde.

Evida stræber efter et sundt og trygt arbejdsmiljø, hvor man gerne vil være ansat. Vi prioriterer sikkerhed først og arbejder kontinuerligt på at forbygge ulykker og at højne arbejdsglæden.

 

Sundhed og trivsel

Det er vigtigt for Evida, at medarbejdere trives på arbejdet og generelt har en høj arbejdsglæde.

Vi ser god ledelse som et vigtigt element heri, og derfor arbejder Evida struktureret med lederudvikling.

Evida betragter sygefravær som en indikator på medarbejdernes generelle trivsel. Derfor har vi fokus på en forebyggende indsatser i forhold til stress samt generelle sundhedsfremmende tiltag. Derfor er det et mål i Evidas bæredygtighedsprogram at opnå og fastholde et sygefravær på under 3 %.

 

Arbejdsglæde

Evidas medarbejdere skal have en høj arbejdsglæde og trivsel. Som en del af vores bæredygtighedsprogram har vi en målsætning om kontinuerligt at have en arbejdsglædescore på > 76.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler