mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Grundlaget for enhver bæredygtig handling skabes gennem ansvarlig selskabsledelse. I Evida bygger arbejdet på virksomhedens værdier om ordentlighed, professionalisme og samarbejde. Evidas etiske regelsæt er omdrejningspunktet for virksomhedens adfærdskrav, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Gennem en række offentligt tilgængelige politikker og retningslinjer har Evida taget stilling til, hvordan selskabsledelsen kan udmøntes.

Se Evidas bæredygtighedsrapporter og -politikker her

Antikorruption

Evida har nultolerance over for korruption, misbrug af viden, bestikkelse eller anden form for uetisk adfærd. Det gælder også for leverandører. Evida har etableret et antikorruptionsprogram og gennemført en risikovurdering. Samtidig er der en række aktiviteter målrettet oplysning af medarbejdere.

Retningslinjer for antikorruption

Whistleblowerordning

Alle medarbejdere og andre med tilknytning til Evida, herunder kunder og leverandører samt medlemmer af Evidas ledelse og bestyrelse, har mulighed for at benytte whistleblowerordningen. Her kan anonymt indberettes observationer, mistanke eller overtrædelse af lovmæssige eller interne forhold af alvorlig karakter.

Whistleblowerpolitik

Dataetik

Evidas politik for dataetik sikrer transparens i forhold til, hvordan vi forholder os til data, som medarbejderne bliver undervist i. Evidas mål er at gøre brug af nye teknologier som kunstig intelligens og algoritmer med hensyntagen til personens rettigheder, diskriminering og opnåelse af biasresultater.

Politik for dataetik

Etisk kodeks for leverandører

Evidas etiske kodeks for leverandører rammesætter kravene til leverandører og deres underleverandører ift. efterlevelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Evida foretager kontrolbesøg for at sikre dokumentation på efterlevelsen af kontraktmæssige krav.

Etisk kodeks for leverandører

Organisation

Evidas organisation

Evida er et selskab under Finansministeriet. Bliv klogere på vores organisationsstruktur.

Læs mere
Viborg Gavl 2 (1)

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler